We Are Here is een netwerk waar managers, experts en professionals elkaar ontmoeten, kennis delen en initiatieven ontwikkelen om organisaties te helpen bij het data driven organiseren en communiceren. We formuleren vragen en gaan actief op zoek naar mensen die kunnen helpen met de beantwoording.

1

ONTWIKKELINGEN

De complexiteit en de snelheid van ontwikkelingen in onze omgeving neemt nog steeds toe. Het gebruik en het analyseren van data om grip te krijgen op die complexiteit, is onder invloed van digitalisering en de opkomst van tooling enorm toegenomen. Bij het bedrijfsleven en bij de overheid. In IT (data management), HR (people analytics), marketing (data driven marketing) en in toepassingen in de digitalisering/robotisering van processen.
2

UITDAGINGEN

In onze nieuwsgierigheid over deze ontwikkelingen, naast die binnen ons eigen vakgebied, hebben we geconcludeerd dat er kansen blijven liggen. Vooral omdat ieder deze uitdaging lijkt op te pakken vanaf het eigen ‘eiland’ en het ontbreekt aan een overkoepelende visie of aanpak. Data zweven om en in organisaties en kunnen blijkbaar toch niet altijd worden verzilverd. Data driven blijft snel beperkt tot een versnipperde toepassing op verschillende onderdelen in een organisatie. Wanneer data driven de aanjager is voor samenwerkingen, intern en extern, en organisaties zich daardoor anders gaan gedragen en hun structuur, communicatie en werkwijze daarop aanpassen, kan waarschijnlijk een veel groter effect worden bereikt.
3

ORGANISEREN

Maar waar lopen we dan tegenaan? Wat als we gaan denken in termen van datastrategie, -mining, -intelligence als de basis van organiseren. Dat is waarover we graag in gesprek gaan bij We Are Here.
Big data isn’t just a buzzword or a trend

It’s a revolution reshaping business and society – and it’s happening now. Companies that get in at the ground level will gain a competitive advantage, while those that hesitate risk being left behind.

Interesse in een van onze activiteiten?